Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bejerholm, Ulrika
  et al.
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  From national incentives of implementing Individual Placement and Support to the impact on the service users' quality of life, and view on support2015Ingår i: ENMESH 2015 : Eleventh International Conference of the European Network For Mental Health Service Research; Closing the gap between research and policy in mental health: Book of Abstracts, ENMESH , 2015, s. 153-154, artikel-id OP/182Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: It is a challenge to translate evidence-based-research into practice in a way that meets the needs of the service users. The effectiveness of the IPS vocational rehabilitation approach in terms of gaining competitive employment is well known. During the last three years, IPS has been widely implemented in Community Mental Health Service in Sweden, with financial support from the government. Within this context, we aimed to investigate the benefits of IPS as experienced by some of the serviceusers in addition to them increasing their job opportunities.

  Methods: Based on a one group pre-test and post-test design (one year), we administered instruments targeting activity and community integration (POES-S) and quality of life (MANSA) among 117 service users from four sites. We also addressed their satisfactionwith the IPS service (MY VIEW) and therapeutic relationship with the IPS-employment specialist (STAR) after one year. Descriptive and comparative statistics were applied.

  Results: Significant differences and increase of scores were found between measurement points with regard to both activity and community integration and quality of life. Satisfaction with service and therapeutic relationships were scored well above the midpoint of the scales after one year.

  Conclusions: The results indicate that national incentives to implement IPSbenefits the way of life of the users and is a valued service.

 • 2.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Den kunskapsbaserade arbetsplatsen2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Presentation av ett projekt som har undersökt erfarenheter av att införa vetenskapligt förankrade arbetsmetoder på området psykisk ohälsa i svensk glesbygd. Bland annat har en kartläggning av 10 glesbygdskommuner genomförts, samt ett utvecklingsarbete där forskare och praktik tillsammans har utformat strategier för att stärka det lokala implementeringsarbetet. Med Magnus Bergmark, socionom och fil.dr. i socialt arbete. Tillsammans med två representanter från Åre kommun, Marie Vackermo, projektledare och Andreas Backlund, arbetsmarknadskoordinator.

 • 3.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Integrerade psykosociala insatser: Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält2017Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Inledning

  Alltsedan psykiatrins avinstitutionalisering tog fart under 1980- och 1990-talen har en utveckling av samhällsbaserade psykosociala insatser förespråkats för att erbjuda vård och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Insatserna förväntas bidra till att brukarna får tillgång till effektiv vård och stöd, samtidigt som de inkluderas i samhället. Vidare förutsätts insatserna baseras på kunskap och evidens, samt bygga på brukarens delaktighet och stödja dennes återhämtning. En annan målsättning är att vissa insatser ges i form av integrerade modeller, så att personer ur målgruppen får tillgång till sammanhållet stöd från inblandade myndigheter. Även om Sverige räknas som ett resursstarkt land som har kommit långt på området, så förekommer kritik mot utvecklingen. Kritiken har berört både planering och styrning på politisk nivå, men även utförandet av de insatser som erbjuds till brukarna. Kritiken har bland annat handlat om bristande samverkan mellan landsting och kommuner, och om stora lokala variationer i den erbjudna servicens kvalitet. I den här avhandlingen studeras dels utformningen av policy på området, dels implementering av specifika insatser. Syftet med avhandlingen är att undersöka hur svenska policymakare på nationell nivå har hanterat utvecklingen av psykosociala insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, samt att analysera möjligheter och svårigheter för organisationer och personal när det gäller att implementera de insatser som förespråkas av beslutsfattare. De frågeställningar som avhandlingen söker besvara är följande:

  • Hur formuleras policy som syftar till att införa samhällsbaserade psykosociala insatser, och vad kan policyns egenskaper innebära för genomförandet av den?
  • Vilka styrstrategier uttrycks i statliga policydokument?
  • Vad hämmar respektive underlättar implementeringen av föreslagna integrerade psykosociala insatser?
  • Hur kan vi förstå vad som påverkar möjligheten att erbjuda integrerade psykosociala insatser, i termer av lokala förutsättningar och strategier för implementering?

  Metod

  Policy på området studerades genom en studie av tre av de övergripande dokument som beslutats på regeringsnivå de senaste 20 åren. Riktade kvalitativa innehållsanalyser baserade på relevant litteratur genomfördes. Implementering av insatser studerades genom att 15 program följdes under 3 års tid. 14 av dessa arbetade med att implementera arbetsrehabiliteringsprogram utifrån modellen Individual Placement and Support (IPS). Under samma tidsperiod följdes ett team som implementerade den intensiva samordnings-, vård- och stödmodellen Assertive Community Treatment (ACT). För att bedöma verksamheternas följsamhet till modellerna genomfördes programtrohetsskattningar av samtliga program. Data avseende programmens målgrupp samlades också in. Tre IPS-program deltog i en fördjupningsstudie där kvalitativa intervjuer genomfördes med ledare, personal och samverkanspartners. Implementeringen av dessa program analyserades utifrån implementeringsramverket the Consolidated Framework for Implementation Research. Implementeringen av samtliga 14 IPS-program studerades med hjälp av skattningsskalan the Sustainable Implementation Scale (SIS). När det gäller ACT-teamet genomfördes dels kvalitativa innehållsanalyser av djupintervjuer, och dels skattningar av implementeringskomponenter med hjälp av SIS.

  Resultat

  Policy på området har innehållit stora mått av otydlighet och konflikt, både gällande de mål och medel som har formulerats. Regeringen har främst förespråkat så kallade mjuka styrstrategier, vanligen i form av statliga stimulansbidrag. Vissa förtydliganden och konkretioner har skett under tid, vilka ibland går i linje med de internationella rörelserna New Public Management och evidensbaserad praktik. Exempel på försök att strama upp styrningen är målformuleringar som förespråkar riktade och prestationsbaserade stimulansbidrag, samt nationella riktlinjer för att styra utvecklingen mot utvalda specificerade insatser. Trots detta är det fortfarande de berörda myndigheterna som är ansvariga för att välja ut, utforma och implementera psykosociala insatser. På verksamhetsnivå leder detta till att många otydligheter består, vilka ibland är relaterade till svårigheter att avgränsa ansvarsområden och att förändra hindrande regelverk och traditioner. Dessutom förekommer konflikter, exempelvis i form av konkurrerande målsättningar och ojämn resurstilldelning.

  Studierna av de integrerade modellerna IPS och ACT visar att implementering av dessa är möjlig, även i en sektoriserad välfärdskontext som den svenska. Det finns dock en rad faktorer på såväl organisationsnivå som teamnivå, som försvårar implementeringen. Exempel på dessa är de involverade organisationernas varierande målsättningar och traditioner, regelverkens utformning, samt svårigheter att erhålla långsiktig finansiering. I en del fall beskrivs de arbetssätt som modellerna förespråkar som försvårande, då de upplevs som annorlunda och utmanande för existerande rutiner och uppfattningar om stöd till målgruppen. Ett stort hinder för effektiv implementering är svårigheter att samverka, främst mellan, men även inom inblandade organisationer. De flesta program som lyckades genomföra en hållbar implementering hade personal som var duktiga på att navigera förbi de hinder som orsakades av ogynnsamma regler, och de lyckades även hitta vägar för att etablera samverkan, både horisontellt (med samarbetspartners på samma hierarkiska nivå) och vertikalt (mellan ledning och personal). En verksamhetsledare som har möjlighet att påverka samverkansrelationer i både horisontell och vertikal riktning är gynnande för implementeringen. Andra betydelsefulla komponenter som underlättar implementering är en noggrann planering innan ett program startas, medveten rekrytering av personal, formering av ändamålsenliga styrgrupper, samt att tidigt i processen arbeta strategiskt för att lösa finansieringsfrågan. Även programtrohetsskattningar var betydelsefulla, då de både fungerade som instrument för att identifiera förbättringsområden för programmen, men också hade en legitimerande funktion vid återkoppling till ledningen.

  Slutsatser

  Det råder en samstämmighet i övergripande målsättningar som syftar till att utveckla området integrerade psykosociala insatser. På en mer konkret nivå är läget betydligt oklarare, både gällande målsättningar i policy och av vem och hur insatserna ska implementeras. Även om vissa förändringar skett, står regeringen fortsatt för en mjuk styrning vilken lämnar ett stort ansvar till de myndigheter som ska implementera valda insatser. Detta innebär en rad svårigheter för frontlinjepersonalen, vilket leder till att de ofta behöver lägga mycket tid och energi på att hitta vägar för att överkomma dessa svårigheter.

  I många fall har ledare och personal goda möjligheter att uppnå en hög programtrohet på teamnivå, men för en hållbar implementering krävs det att ett program är väl förankrat både vertikalt och horisontellt. Därför finns ett behov av att forskare och beslutsfattare tar ett tydligare helhetsgrepp, både på området policy och implementering av specifika insatser. Skattningar av programtrohet och implementering kan vara ett stöd i att identifiera vad som fungerar samt vad som behöver förändras i och mellan organisationer. Men för att programmen ska lyckas med en effektiv implementering på organisationsnivå behöver deras legitimitet stärkas vertikalt, och planering för långsiktig lokal finansiering behöver göras i ett tidigt skede.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  spikblad
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 4.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Critical Components in Implementing Evidence-based Practice: A Multiple Case Study of Individual Placement and Support for People with Psychiatric Disabilities2018Ingår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 52, nr 3, s. 790-808Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When developing Community Mental Health Services to support people with psychiatric disabilities, European countries are advocating evidence-based practice (EBP). Individual Placement and Support (IPS) is an evidence-based model designed to support people in acquiring and maintaining competitive employment. Implementation science is a growing research field, with a focus on components that impact the process of implementing EBP programmes. In this multiple case study, we have followed three IPS demonstration sites for two years, in order to describe and analyze barriers and facilitators for implementation, according to constructs described in the Consolidated Framework for Implementation Research (Damschroder et al. 2009). The results highlight the importance of strategic networking, as well as the need for planning and preparations carried out before the start of an EBP programme, since deficiencies related to these constructs are difficult to compensate for.

 • 5.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Implementation of evidence-based interventions: analyzing critical components for sustainability in community mental health services2019Ingår i: Social Work in Mental Health, ISSN 1533-2985, E-ISSN 1533-2993, Vol. 17, nr 2, s. 129-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyses the implementation and sustainability of evidence-based community mental health services in the form of publicly financed Individual Placement and Support programs. Critical implementation components and program fidelity were assessed after one year. After two years, program fidelity was assessed once again. After three years, the programs’ sustainability was assessed and semi-structured interviews performed, in order to deepen the understanding of implementation. Interviews and documents provided the quantitative and qualitative data, which were analyzed by the use of the Supported Employment Fidelity Scale, the Sustainable Implementation Scale (which was developed in a connecting study), and qualitative content analysis. Despite promising fidelity results after one year, eight out of 14 programs were terminated within three years. Implementation of integrated evidence-based programs in community-based settings is a delicate undertaking. Implementing agencies can benefit from rigorous preparation before program start, especially concerning the circumstances at the organizational level, such as making plans for collaboration, financing and assessments of program fidelity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Policy Changes in Community Mental Health: Interventions and Strategies Used in Sweden over 20 Years2017Ingår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 51, nr 1, s. 95-113Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The deinstitutionalization of mental health care has changed the responsibilities of involved authoritiesand has led to a continuous need for new treatment forms and interventions. This articledescribes this development in Europe, and in particular how these new conditions have been handledin Sweden over the past 20 years at the level of governmental policy-making. Three major policydocuments from 1994, 2009 and 2012 were included in this study. To increase our understandingof the policies’ contents, we have used theoretical concepts concerning governance,implementation and political risk management. Although our main interest was to find out howthe government handles interventions for users of the mental health care system, we found that thepolicy work is progressing stepwise. The first document, from the deinstitutionalization era, did notdiscuss interventions clearly. Instead, it was mainly concerned with both practical and economicalareas of responsibility. The second document, from the post-deinstitutionalization era, was morefocused on what services should be delivered to the users, while the most recently published documentto a greater extent addressed the question of how the support is supposed to be designed. The trendin European community mental health policy has been to advocate services in open forms that areintegrated into the society’s other care systems. This is also the case in Sweden, and continuous workis being done by the government to find strategies to support the development, and to meet the needs atboth political and local levels.

 • 7.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Incorporation of evidence-based programs in local contexts: Components of importance for implementation, fidelity and sustainability2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The trend toward evidence-based practice has lead to an increased use of internationally tested programs. This development has been questioned because of translation problems, including the lack of fit with national welfare systems and local organizations. This study has followed the implementation process of 14 Individual Placement and Support (IPS) programs that have received national stimulus startup grants.

   

  The overarching aim was to explore whether a high fidelity implementation of IPS in a real life Swedish context is possible. The study’s focus was directed towards implementation components at different organizational levels, program fidelity, and the sustainability of the initiatives.

   

  Fourteen IPS programs that started during 2012 were selected. Based on research findings that described essential implementation components, an interview protocol and an analysis scale were developed and used. The Sustainable Implementation Scale (SIS) includes components at organizational level, team level, and continuous support. Representatives from the IPS programs were interviewed at baseline, after 12 and 24 months. The 24-month follow-up was conducted 6 months after the disbursement of stimulus grants had ended; therefore questions about the programs sustainability were included. The Supported Employment Fidelity Scale (SEFS) was used to monitor program fidelity after 12 and 24 months.

   

  Five of the municipalities with IPS programs had shut them down, while 3 municipalities had partly integrated IPS in regular programs.

  Six of the programs were fully integrated in the organizations’ regular activities. These 6 programs were characterized by high scores in SIS, primarily on the components concerning recruitment of staff, management, education and access to support structures. There was a significant correlation between the scores on SEFS, SIS, and the sustainability of the program. Collaboration between authorities was a challenge for the programs. An engaged, joint steering group and strategies for local financing were important for the survival of the initiatives.

   

  A high fidelity, real-life implementation of IPS in Sweden is possible, but requires a strong focus on essential implementation components and strategies that address contextual barriers. The SIS is a promising tool for monitoring implementation.

 • 8.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Complex Interventions and Interorganisational Relationships: Examining Core Implementation Components of Assertive Community Treatment2018Ingår i: International Journal of Integrated Care, ISSN 1568-4156, E-ISSN 1568-4156, Vol. 18, nr 4, s. 1-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: There is increasing interest in implementing evidence-based integrated models of care in community-based mental health service systems. Assertive Community Treatment (ACT) is seen as an attractive, and at the same time challenging, model to implement in sectored service settings. This study investigates the implementation process of such an initiative.

  Methods: Interviews were conducted with ACT team members, the process leader, steering group members, and collaboration partners. The “Sustainable Implementation Scale” helped to identify critical implementation components, and these were further explored using the qualitative interview data. The “Tool for Measuring Assertive Community Treatment” addressed programme fidelity, and the initiative’s sustainability was assessed.

  Results: High-fidelity implementation of ACT in a sectored service setting is possible. Prominent components that facilitated implementation were careful preparations, team members’ characteristics, and efforts by the process leader and the steering group to improve networking. Implementation was hampered by conflicting goals among the involved authorities and a mismatch between the ACT model’s characteristics and existing organisational traditions and regulations.

  Discussion and Conclusions: Reducing the uncertainty caused by conflicting goals is an important step in improving the implementation of ACT. In order to facilitate implementation, the goals, regulations, and availability of resources should be aligned horizontally and vertically through the involved organisations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper..
  Svensson, Bengt
  Lunds Universitet.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Facilitators and Barriers for Sustainable Implementation of Integrated Support in a Sectored Community Mental Health Service System: Experiences from a Swedish Project2017Ingår i: ENMESH - The context of mental health care: Groningen 2017 - Abstractbook, 2017, s. 134-Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Aim: The present research project, reported in several published articles, have studied the implementation of integrated support models (IPS and ACT). Implementation strategies used at several levels have been analyzed, including the national political level, organizational level and team level. This presentation aims to discuss the main findings of barriers and facilitators for sustainable implementation of these interventions in a sectored community mental health service system.

  Method: Qualitative content analysis was used to analyze political steering strategies. The Sustainable Implementation Scale, based on findings from implementation science, was used to assess effectiveness of implementation. The Supported Employment Fidelity Scale and Tool for Assessment of Assertive Community Treatment was used to assess program fidelity of 15 programs. Data of the selected programs’ target groups and sustainability was used in order to assess the programs establishment in the welfare system’s regular services.

  Results: Sustainable implementation of the selected models is possible, but several barriers in and between different organizational levels exist. Preparations and collaboration strategies are crucial for teams and organizations. The system level includes several inconsistencies that hamper effective implementation.

  Conclusions: Political steering, involved agencies’ organizations and the models supposed to be implemented has to be better aligned. A more holistic approach is needed in order to promote supportive horizontal and vertical inter-organizational relationships.

 • 10.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds Universitet.
  Municipality-Based Social Psychiatry: Implementation of IPS in Swedish Context2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of the study is to investigate and explain factors contributing to the result of implementing Individual Placement and Support (IPS) in Swedish context.

  Background: The Swedish mental health service system has, since the psychiatry reform of 1995, been characterized by the continuous development of diverse psychosocial interventions, where the trend has shifted from locally developed solutions to internationally tested programs and methods. The current research project is studying 16 Swedish municipalities’ implementation of methods recommended in the national guidelines for severe mental illness, published by the National Board of Health and Welfare 2011. The presented study focuses on 3 different municipalities’ implementation of Individual Placement and Support (IPS).

  Methods: Semi-structured interviews (40 tot.) were conducted at baseline (when the projects was started) and 12 months after. Project leaders, staff, managers and partners of collaboration were interviewed regarding the implementation processes. After 12 months was also the program fidelity measured by using fidelity scales. A content analysis approach has been used in the data analysis.

  Results/conclusion: The preliminary results suggest that involved authorities’ will and ability of collaboration had great impact on the possibilities for good implementation. Other important factors were seen on an organizational level, such as the projects’ legitimacy in the organization and possible competition or support from other providers of vocational support. Differences in how the teams were organized and their view on IPS also had effect on the implementation processes.

 • 11.
  Bergmark, Magnus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Richter Sundberg, Linda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
  Markström, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Rosenberg, David
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Evidence-based Methods in Rural Areas – Knowledge and National Guideline Utilization in Mental Health Service Development2022Ingår i: Journal of Evidence-Based Social Work, ISSN 1543-3714, E-ISSN 1543-3722, Vol. 19, nr 2, s. 161-184Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To examine how rural municipalities develop services to people with serious mental illness in relation to evidence-based practice and national guidelines. Additional sources of knowledge and strategies used by the municipalities in relation to their development needs were explored as well.

  METHOD: Qualitative multiple-case approach, with 43 deep-interviews involving 84 informants representing selected social psychiatric services from 11 sites.

  RESULTS: National guidelines and evidence-based practices have a limited impact on how rural municipalities develop services to the target group. The municipalities favor other sources of knowledge, including regional networks, pragmatic problem-solving approaches and community-based knowledge.

  DISCUSSION AND CONCLUSION:  Most of the informants expressed a need for more systematic and evidence-based knowledge in order to meet their clients’ needs. A major challenge to improve the utilization of these methods, is to make adaptions to match the rural municipalities’ needs and actual resources without risking the quality of these evidence-based services.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Grim, Katarina
  et al.
  Department for Psychological and Social Studies, Social Work, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Argentzell, Elisabeth
  Department of Health Sciences, The Mental Health, Activity and Participation (MAP) Group, Lund University, Lund, Sweden.
  Rosenberg, David
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Managing Peer Support Workers in Swedish Mental Health Services: A Leadership Perspective on Implementation and Sustainability2023Ingår i: Journal of Psychosocial Rehabilitation and Mental Health, ISSN 2198-9834, E-ISSN 2198-963X, Vol. 10, s. 313-329Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Even though it has been demonstrated that peer support contributes to positive outcomes for service users, organizational implementation issues remain. The aim of the current study was to examine an implementation of peer support from the perspective of managers in order to develop knowledge of factors influencing sustainability of this initiative. Eighteen managers were interviewed in connection with the introduction of peer support in sixteen mental health settings. Interviews were analyzed utilizing inductive and deductive approaches. The results suggested that managers were predominantly positive in their evaluation of peer support as a recovery-oriented addition to their services, but noted developmental issues regarding role, professional identity, supervision and financing in relation to other traditional personnel. The involvement of the user movement, especially with regard to training and supervision helped prepare staff and support peer workers, yet there was some apprehension attached to the critical scrutiny that this `outsider’ perspective might imply. The results confirm previously noted uncertainties regarding peer support as an integrated component of mental health systems and illuminate a number of culturally conditioned challenges that may hamper peer support from being implemented with the same approach as other interventions. In response, the present study suggests a number of focus areas that should be attended to in future implementation efforts, including issues related to staff roles, power dynamics, connection to the user movement and reconsideration of the value of experience-based knowledge. In the Swedish context, a government level commitment was identified as critical to ensure stable funding.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Hillborg, Helene
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Department of Health Sciences/Centre for Evidence Based Psychosocial Interventions (CEPI), Medical Faculty, Lund University, Lund, Sweden; Research and Development Unit, Sundsvall hospital, Region Västernorrland, Sundsvall, Sweden.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Department of Health Sciences/Centre for Evidence Based Psychosocial Interventions (CEPI), Medical Faculty, Lund University, Lund, Sweden.
  Bejerholm, Ulrika
  Department of Health Sciences/Centre for Evidence Based Psychosocial Interventions (CEPI), Medical Faculty, Lund University, Lund, Sweden; Department of Health Sciences/Mental Health, Activity and Participation, Medical Faculty, Lund University, Lund, Sweden.
  Implementation of individual placement and support in a first‐episode psychosis unit: A new way of working2021Ingår i: Social Policy & Administration, ISSN 0144-5596, E-ISSN 1467-9515, Vol. 55, nr 1, s. 51-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore the IPS implementation process in a first‐episode psychosis (FEP) mental health service team in Sweden. More specifically, the study explores how integration processes and critical situations are perceived over time by team members who originated from two diverse welfare organizations. A serial interview design was used (initially, at 6 and 12 months) to describe experiences of 16 team members. Material was analyzed using a constant comparison grounded theory approach. Team members dealt with the ambivalence of sharing mental health information, and whether the new way of working was a risk or benefit for users. They gradually learned new perspectives and knowledge, built trust and shared common views. After a year, the team workload perceived reduced and became person‐centred. Some members described remaining unclear roles and requested further support. Negotiated goals for integration and early knowledge transfer are critical. Organizational change and trusting team relationships have to be facilitated. Anticipated gains of integration should be clearly described and discussed early on, and continuous support for sustainability should be considered. This study confirmed the importance and potential of integrating IPS into FEP teams.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Markström, Urban
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bejerholm, Ulrika
  Lunds universitet.
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Implementeringen av nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni: exemplen IPS och ACT2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Rapporten baseras på ett uppdrag från Socialstyrelsen att undersöka implementeringen av de nationella rikt- linjerna för psykosociala insatser för personer med schizofreni. För att göra frågan mer greppbar valdes två av de insatser som beskrivs i riktlinjerna ut, Individual Placement and Support (IPS) och Assertive Community Treatment (ACT). Urvalet gjordes utifrån angelägenhetsgrad och modellernas kännetecken. IPS är en modell för att stödja personer med psykisk funktionsnedsättning till lönearbete, genom ett individuellt anpassat stöd som sker integrerat med den psykiatriska behandlingen och direkt på reella arbetsplatser utan föregående träning. ACT är en uppsökande, intensiv och integrerad vård- och stödform riktad till personer med mycket stora och komplexa behov, där ett tvärprofessionellt team arbetar med hög tillgänglighet och ansvar för en rad olika insatser som samordnas och erbjuds inom teamet. Båda modellerna är utvecklade i Nordamerika och internationellt väletablerade med stark forskningsförankring. I riktlinjerna utmärks de båda av att erhålla prioritet 1, d.v.s. högsta möjliga angelägenhetsgrad. Modellerna utmärks vidare av en integrerad ansats. Både IPS och ACT innebär att samtidigt ge behandlingsinsatser och socialt och arbetslivsinriktat stöd genom en sammanhållen organisation. Det övergripande syftet har varit att undersöka i vilken omfattning och med vilka resultat som ACT och IPS kan implementeras i en svensk välfärdskontext, samt vilka omständigheter som haft betydelse för process och resultat. Av särskilt intresse har varit frågor om vilka implementationsfaktorer som har betydelse, vad som kännetecknar den svenska tillämpningen i förhållande till originalmodellerna, i vilken utsträckning de lokala försöken har omfattat den grupp av människor som modellerna utformats för och vilka förändringar som kan identifieras hos de individer som fått insatser. IPS studerades genom att följa 14 försöksverksamheter som fått ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen för att utveckla metoden. Här genomfördes intervjuer med nyckelpersoner och programtrohetsskattningar vid två tillfällen samt en individuppföljning där information samlades in fortlöpande. Därutöver genomfördes en fördjupningsstudie på tre orter. ACT studerades genom en fallstudie av en försöksverksamhet, där processen följdes över tid genom upprepade intervjuserier och programtrohetsskattningar samt genom en individuppföljning bestående både av intervjuer och information från socialtjänst- och sjukvårdsregister. Implementationsprocessen analyserades genom en modell som inkluderade faktorer på system-, organisations- och utförarnivå samt aspekter som rör fortlöpande stöd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Markström, Urban
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svensson, Bengt
  Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Is ACT possible to implement in a highly sectorized system? A longitudinal analysis of outcomes and critical implementation components in a Nordic case.2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 16.
  Markström, Urban
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svensson, Bengt
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hansson, Lars
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Bejerholm, Ulrika
  Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  What influences a sustainable implementation of evidence-based interventions in community mental health services?: development and pilot testing of a tool for mapping core components2018Ingår i: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, s. 395-401Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: An important aspect of research regarding the implementation of evidence-based practice is the sustainability and long-term stability of a programme. There is a need to measure these critical components for establishing successful programmes.

  Aim: The aim was to develop and pilot test the sustainable implementation scale (SIS) for measuring the critical components in the sustainable implementation of community mental health services.

  Method: The scale was based on implementation research and consisted of three subscales regarding (1) the organisational level, (2) the team level and (3) continuous support. Data from interviews and documents were collected from 14 programmes implementing the Individual Placement and Support model of supported employment.

  Results: Internal consistency was acceptable for all subscales and for the scale as a whole. Regarding the scale, an analysis of the differences between fully established programmes and the programmes that were not established or were or only partially established after three years showed statistically significant differences, indicating that a greater number of implementation components were present in the fully established programmes.

  Conclusions: SIS showed both good reliability and acceptable internal consistency as well as the ability to predict programme survival.

 • 17.
  Snellman, Marie-Louise
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svenlin, Anu-Riina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Burén, Linda
  Umeå municipality, Umeå, Sweden.
  Jägerving Isaksson, Camilla
  Umeå municipality, Umeå, Sweden.
  Snellman, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bergmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Blom, Björn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?: A scoping review by multi-professional collaborators2023Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: In Sweden and in many other countries, the proportion of older people will increase dramatically over the next ten years. Resources such as residential care will not be sufficient for the needs within the target group to the same extent as today. Organizations responsible for care needs to initiate new solutions to promote older people’s independence, active participation to extend the age of onset for elderly care interventions. This societal challenge was investigated through a scoping review with an overarching research question: What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?

  Review: Sub-questions were designed informed by Maslow’s hierarchy of needs. Which conditions make it possible for older people to stay at home longer regarding: 1) the person her/himself?, 2) the housing?, 3) the social relations?, 4) the surroundings? Several databases and search engines were used to search for a range of literature published 2000-2021, in English and Scandinavian languages. The search resulted in approx. 2500 abstracts of which 386 publications were selected.

  Results: A preliminary assessment indicates that:

  - the research area is heterogeneous (many different disciplines, target groups, questions, designs and theories).

  - the publications include person-related factors (73%), environment-related factors (19%) and housing factors (8%).

  - person-related factors include physical conditions (35%), psychological conditions (24%) and social relationships (13%).

  We will present a compilation of preconditions that enable older people to stay at home longer, as well as demonstrate a model of how these preconditions are interrelated.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Accepted manuscript
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Presentation
1 - 17 av 17
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf