Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 24 av 24
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Gregersdotter, Katarina
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Bränström Öhman, Annelie
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Sisask, Florence
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Början (på skammen)2009Ingår i: Provins, Norrländsk litterär tidskrift, ISSN 0280-9974, Vol. 28, nr 3, s. 31-42Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 2.
  Kuuse, Anna-Karin
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Lindgren, Monica
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  “The feelings have come home to me.”: Examining advertising films on the Swedish website of El Sistema2016Ingår i: Action, Criticism and Theory for Music Education, E-ISSN 1545-4517, Vol. 15, nr 1, s. 188-215Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to analyze how the music educational program of El Sistema Sweden is advertised and legitimized through moving images. The films are a major part of the information on the Swedish national website of El Sistema and are supposed to contribute to the picture that the organization and its founders wish to market. The use of moving images and sounds, actors, backgrounds and environments, artefacts, and music in two short films are analyzed with the help of discursive tools from discourse theories, multimodal analysis, and pictorial semiotics. From a social constructionist perspective, and within a frame of contemporary debates within music education and philosophy of music, the article argues for the need to consider both governing moral values and the objectification of music when making claims for social development and integration through music education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Absent bodies in teacher education2007Ingår i: Present challenges in gender research / [ed] Åsa Andersson & Eva E. Johansson, Umeå: Umeå universitet, Genusforskarskolan , 2007, s. 88-107Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The body has great significance for a teacher and constitutes one of the most important tools of the profession. It is through the body that the teacher is present in the room, performs and meets the students. The body bears knowledge, personality and the subject’s experiences. This has a dialectical relationship and is communicated to the individual from within in its meeting with the students. The students place their experience of the teacher on the exterior of the teacher’s body. Michail Bachtin has coined a term for these relationships: I-for-myself represents what the individual experiences from within, and The-other-for-me represents how the individual experiences the other person which is projected on the being outside, “extralocalization” (Bachtin, 2000). When people perform in their professional role, they are hidden to a certain degree in an institutionalized body, their professional role (Berger, Luckmann, 1998). This professional role is already defined by the employer and thereby marked by social characteristics. During teacher education, the students are trained in an institutionalized body while they are also working to establish their own characteristics. This can be described as a negotiation between demands and their own ambitions, as well as a struggle between being disciplined and manoeuvring for one’s own space. This negotiation or struggle continues in practical training and at abstract levels. Winning a place or space for the exercise of a profession will also be an encounter between institutionalized demands and one’s own conceptions. Moreover, the place or space can be considered as an arena where the body’s suitability in the professional role is negotiated. The objective of this article is to examine how signs of this negotiation about the body are reflected in pictures where art teacher students represent themselves in the professional role.

 • 4.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Bilder i forskning: visuella metoder, konstbaserad forskning & fallstudier2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna samling texter är att erbjuda en orientering i olika metodbeskrivningar och inriktningar för forskning i eller med bilder, och att exemplifiera hur det kan genomföras. Översikterna varvas därför av tre fallstudier där två av dessa omfattar bilder producerade av bildlärarstudenter i olika kurser vid lärarutbildningen. Den tredje fallstudien synliggör hur bildskapande kan inspirera till nya forskningsfrågor och kritiska perspektiv på ett undersökningsmaterial. I fallstudierna utgör kön ett centralt analytiskt verktyg. Publikationen vänder sig i första hand till lärarstudenter inom estetiska ämnen, men även till andra studenter samt forskare som är intresserade av fältet eller på väg att inkludera bilder i en studie.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen.
  Bildskapande som metod att utforska yrkesidentitet2006Ingår i: Gestaltande metoder i universitetspedagogik: bildskapande och forumspel / [ed] Margareta Erhardsson, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet , 2006, s. 17-29Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen.
  Det är lärarnas fel2002Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-765, nr 3, s. 13-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det är lärarnas fel
 • 7.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen.
  Digitala speglar: föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. Bilderna producerades av bildlärarstudenter vid Institutionen för estetiska ämnen, Lärarutbildningen, Umeå universitet under en kurs i digital bildbehandling under åren 2000–2002. Samtliga har gett sitt godkännande att delta i studien. Avhandlingen består av två metodologiska linjer som båda bygger på bilder, dels bildskapande som pedagogisk metod, dels bildanalys som vetenskaplig metod. Bildskapande som pedagogisk metod baserar sig till stor del på den engelska fotografen Jo Spence arbeten. Bilderna antas då utgöra en arena för reflektioner kring och problematisering av yrkesrollen samt att de gestaltar föreställningar, förgivettaganden och förväntade erfarenheter inför läraryrket. I bildanalyserna har de individuella gestaltningarna betraktats som en repertoar av möjliga positioner vid lärarutbildningen som studenterna kan representera sig i. Bilderna har därför analyserats som utsagor inom den kontexten. I tolkningar har sedan en kombination av genusteorier, semiotiska och sociokulturella teorier använts. Collaget och montaget har övervägande utgjort bildernas tekniska grund och i de skapade bildrummen förekommer flertalet gestaltande grepp som intertextuella referenser till genrer inom konstvärlden och populärkulturen, allt från kanoniserade konstverk till filmer, fantasy och reklam, multipla jag, värdeperspektiv, primär- och sekundärbilder och att man satt samman olika bildkvaliteter och därmed skapat olika fiktionsgrader i bildrummen. Bilderna har delats upp i två kategorier. ”Professionen i centrum för uppdraget” gestaltar en lärare tillsammans med andra människor i en social situation vilken refererar till en yrkestradition. ”Personligheten i centrum för uppdraget” lyfter fram den gestaltades personlighet eller att andra aspekter kan rymmas i lärarrollen. Här visualiseras ideala figurer, motstånd och en intimisering av skolans praktik. För samtliga bilder finns ett genomgående tema, att skriva in lärargestalten i ämnet bild eller konst- och populärkulturen. Ämnestillhörigheten framstår som en central föreställning om legitimitet och auktoritet. När personligheten är i centrum för läraruppdraget, brukas i högre grad stereotypa gestaltningar. När läraruppdraget är i centrum gestaltas det som en social gruppaktivitet för männen medan kvinnorna gestaltar uppdraget som en individuell uppgift vilket framstår som olika föreställningar om hur femininitet respektive maskulinitet konstrueras i lärarpraktiker. Även reflexivitet eller ett prövande förhållningssätt till praktiken förekommer i högre grad i kvinnornas bilder vilket även tolkas som en förväntad feminin hållning. Kvinnors kroppar representeras inte i lika hög grad som mäns kroppar när uppdraget är i centrum. Här kan en samhällelig diskurs kring sexualiserade bilder vara verksam, men även representationer av makt- eller legitimitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 8.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Disrupting the picture: Reflections on choices, resistance and consequences in a pre-study2012Ingår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 3, nr 3, s. 437-450Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Reflecting on the implementation of a pre-study may be decisive for the design of a following mainstudy. This text consists of a reflective process where the researcher’s different choices are examinedand problematised. The reflections take place within the framework of a pre-study and in relationto the aim of that study. They also take place in and through the written language, i.e. in the processwhere “the language turns back on itself to see the work it does in constituting the world” at thesame time as “the subject/researcher sees … the object of her … gaze and the means by which theobject is being constituted” (Davies et al., 2004:360). By doing this, different consequences canbe discussed in relation to gender, the art subject and methods as well as the academic contextand become understandable. The text may thus be regarded as an investigative and critical textwith the ambition to understand and create meaning, both on an overarching and an individuallevel, about what the researcher has experienced. The reflections chiefly concern the gathering ofmaterial, choices of methods and the resistance that occurred in these two areas. The choices ofmethods refer to selected as well as forgotten methods and how this forgetfulness includes pictures’elusive information in an academic context. The writing process brings the researcher’s situatedknowledge to the fore.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Disrupting the picture:
 • 9.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen.
  Du sköna nya värld2005Ingår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, Vol. 12, nr 1/2, s. 177-194Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I mitt avhandlingsarbete utgör empirin femtioniostudentbilder producerade under enåterkommande kurs i digital bild. Urvaletär hämtat från en treårsperiod. Bilderna ärgjorda i ett tema – att vara lärare, vem ärjag som lärare. Bilderna är också producerademed datorn som verktyg. Dessa bilder kanbetraktas på flera sätt bl.a. som tematiserandekonstbilder, en individuell problematiseringav yrkesvalet, en återspegling av föreställningarkring lärarrollen och resultat av en lärandeprocessmed ett specifikt verktyg. Följandetext fokuserar på verktyget – datorn – i formav olika beskrivningar av och föreställningarkring tekniken. Texten återger delar av dennamångfasetterade palett som framskrivningarav tekniksamhället och datorer utgör. Texturvaletär både från feministisk litteratur,genusforskares texter och teknikforskare, sociologer,konstvetare och psykologer. Syftet medtexten är att ge en inblick i hur datorn ochDu sköna nya världvårt teknifierade samhälle beskrivs. Det i sintur anser jag vara en del av de krafter som ärverksamma när en student ska lära sig arbetamed bilder på en dator.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Du sköna nya värld
 • 10.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Frånvarande kroppar inom lärarutbildningen2009Ingår i: Tema: bildanalys / [ed] Per-Olof Erixon, Umeå: Umeå universitet , 2009, s. 89-108Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Genus & estetiska ämnen2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Detta nummer av Tilde består av sex artiklar vilka utgör examinationsuppgifter i kursen Genus & estetiska ämnen, 15 hp. Kursen genomfördes under läsåret 2010 – 2011 vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Behovet av en forskarkurs där genus i de estetiska ämnena behandlas har under de senaste åren vuxit sig starkt, både för ämnenas speciella position inom akademin och för att flertalet doktorander på institutionen har genusperspektiv i sina respektive avhandlingsprojekt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Fakultet för lärarutbildning, Institutionen för estetiska ämnen.
  Kön som analytiskt begrepp2004Ingår i: Slöjdforskning: artiklar från forskarutbildningskursen Slöjd och bild i en vetenskapsfilosofisk och metodologisk kontext : ett UniZon Kvarken-projekt 2003-2004: LUIS=Lärarutbildningar i samverkan / [ed] Christina Nygren-Landgärds & Kajsa Borg, Vasa, Finland: Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi , 2004, s. 223-240Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 13.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Institutionen för estetiska ämnen.
  Med en bildgåta som kompass2004Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  En reseberättelse om konstutställningen Documenta i Kassel 2002.

 • 14.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Pictorial analysis in research on education: method and concepts2009Ingår i: International Journal of Research and Method in Education, ISSN 1743-727X, Vol. 32, nr 2, s. 167-183Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pictures are rarely used as the principal research material in research on the teaching profession. This article presents the central analytical concepts and method development of such a study. The research material consisted of pictures that art student teachers created from a given theme: Who are you as a teacher? The theoretical frame combines gender theory and socio-culture theory with pictorial semiotics and discourse analysis. The central concepts are exemplified by pictures created by student teachers. The article concludes with a comparative pictorial analysis and interpretation. The research focused on gender issues, associated manly with bodily representation and reflexivity. The aim of the article is to present the method and its relevance for research in education and other disciplines.

 • 15.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Institutionen för estetiska ämnen.
  På spaning efter vår tids fotografi ...2005Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Om fotografiutställningar hösten 2004 och speciellt Xposeptember i Stockholm. Artikeln diskuterar framförallt ett fotografi av Helena Blomqvist.

 • 16.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistisk fakultet, Institutionen för estetiska ämnen.
  Samtal pågår2007Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Reseberättelse om två konstutställningar, Modernautställningen 2006, Stockholm och ARS 06, Helsingfors.

 • 17.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner2016Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Utvärdering av konstpedagogisk verksamhet inom Konstfrämjandet Västerbotten: På spaning efter spår i tid och rum inom projektet Rock Art in Sápmi2014Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Följande text är en utvärdering av Konstfrämjandets konstpedagogiska verksamhet inom ett större projekt, Rock Art in Sápmi, ägt av Västerbottens museum. Ett övergripande syfte med utvärderingen är att undersöka vad pedagogisk verksamhet på konstnärlig grund kan vara, vilka erfarenheter som projektet genererat samt huruvida Konstfrämjandets nya inriktning har varit framgångsrikt. Konstfrämjandets förändringsarbete inom verksamheten är att hitta nya sammanhang och utveckla nya metoder där konst och konstbildning kan verka i hela länet, tillsammans med olika målgrupper utifrån perspektivet konst som lärande. Utvärderingen bygger på intervjuer av de tre konstnärer som engagerades att tillsammans med andra aktörer genomföra ett konstpedagogiskt projekt tillsammans med 331 elever i några Västerbottensskolor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Skåreus, Eva
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Vinn deras hjärtan!: Om genus och emotioner i TV-serien Klass 9A2011Ingår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, nr 2-3, s. 117-143Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article investigates the mediation of teachers in a reality-TV program, how gender, femininity, masculinity and emotions interact in a school fiction. The reality-TV program, Klass 9A, consisting of 13 episodes, was broadcasted in Swedish television during spring 2008. In the program, viewers could follow a high school class during the fall semester 2007. The class teachers was replaced by “eight of Sweden’s foremost educators” (the TV-producers words) to help the pupils improve there scores from low level to the third best class in the country during that semester. In that sense this was a Makeover-television and in analyzing the teachers, they are treated as constructions of the producers. Theoretically and methodologically Sara Ahmed’s concept of emotions are used – what emotions do between people, giving and constructing attributes. Three teachers, two men and one woman, are exemplifying the analysis. The math (male) teacher’s pedagogical strategy is love, an approach he both articulate and perform. Love as a teaching method appears as an exercise of power, a patriarchal and biblical informed performance and a powerful discipline tool. In the sport subject, the teacher (male) act to a high degree as a coach, engaging in a democratic sport leadership. He is doing it with empathy, in a way feminine, but without loosing his masculinity, secured by his traditionally male subject sport. The female teacher (Swedish language) is doing masculinity, disembodied by how the producers represent her, but is embodied in the end of the semester, by being represented as sentimental and caring when it comes to the final test. In that sense she is castrated, made less powerful and brought back to the conception of female teachers as carrying. The program supports the conception of missing male teachers in school and a longing for old time discipline.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Skåreus, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Egberg Thyme, Karin
  Kropp. kamp. bild: Jo Spence1998Ingår i: Astra nova, ISSN 1238-1837, Vol. 80, nr 4, s. 6-11Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 22.
  Skåreus, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Sigurdson, Erik
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Wikberg, Stina
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Sammanfattande reflektioner2018Ingår i: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 173--181Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 23.
  Skåreus, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Wikberg, Stina
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Historia, skolutveckling och genus2018Ingår i: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 23-27Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Skåreus, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Wikberg, Stina
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Inledning2018Ingår i: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 9-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
1 - 24 av 24
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf