Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Baroudi, Mazen
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  Stoor, Jon Petter
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Centre for Sami Health Research, Department of Community Medicine, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Blåhed, Hanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  Edin, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  Hurtig, Anna-Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  Men and sexual and reproductive healthcare in the Nordic countries: a scoping review2021In: BMJ Open, E-ISSN 2044-6055, Vol. 11, no 9, article id e052600Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Context: Men generally seek healthcare less often than women and, other than traditional gender norms, less is known about the explanation. The aim was to identify knowledge gaps and factors influencing men regarding sexual and reproductive healthcare (SRHC) in the Nordic countries.

  Methods: We searched PubMed and SveMed+ for peer-reviewed articles published between January 2010 and May 2020. The analyses identified factors influencing men’s experiences of and access to SRHC.

  Results: The majority of the 68 articles included focused on pregnancy, birth, infertility and sexually transmitted infections including HIV. During pregnancy and childbirth, men were treated as accompanying partners rather than individuals with their own needs. The knowledge and attitudes of healthcare providers were crucial for their ability to provide SRHC and for the experiences of men. Organisational obstacles, such as women-centred SRHC and no assigned healthcare profession for men’s sexual and reproductive health issues, hindered men’s access to SRHC. Lastly, the literature rarely discussed the impact of health policies on men’s access to SRHC.

  Conclusions: The literature lacked the perspectives of specific groups of men such as migrants, men who have sex with men and transmen, as well as the experiences of men in SRHC related to sexual function, contraceptive use and gender-based violence. These knowledge gaps, taken together with the lack of a clear entry point for men into SRHC, indicate the necessity of an improved health and medical education of healthcare providers, as well as of health system interventions.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Blåhed, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Faculty of Arts, Várdduo – Centre for Sámi Research.
  San Sebastian, Miguel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Faculty of Arts, Várdduo – Centre for Sámi Research.
  "Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en": en hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, svenska Sápmi2020Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Inledning: Denna rapport avser den potentiella gruvetableringen i Gállok/Kallak, ett område 4 mil utanför Jokkmokk, svenska Sápmi. Markerna kring Gállok/Kallak används till renskötsel året om av samebyn Jåhkågasska tjiellde. En gruvetablering skulle påverka renarnas migrationsrutt avsevärt, och försvåra hållbar renhållning för samebyn. Det skulle också medföra högre utfordrings– och transportkostnader för renskötarna, potentiellt öka konflikterna mellan samebyarna, och för många skulle det innebära slutet på ett traditionellt leverne. Även om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) genomförs enligt lag vid alla typer av utvecklingsprojekt, så bedöms hälsa oftast vagt och ytligt i dessa, och potentiella hälsoeffekter på lokalbefolkningen bedöms sällan. Syftet med denna hälsokonsekvensbedömning (HKB) var således att utröna hälsoeffekter bland medlemmar i Jåhkågasska tjiellde sameby, med anledning av det planerade gruvverksamheten i Gállok/Kallak.

  Metod: Metoden som användes kallas HKB och är ett femstegsverktyg, rekommenderat av bland annat Folkhälsomyndigheten. Stegen inkluderar i) screening ii) tillämpningsområde iii) bedömning iv) presentation av resultat och rekommendationer och v) övervakning och utvärdering, varav alla förutom det sista steget har genomförts. Steg i) –ii) undersökte förutsättningarna för en HKB. Steg iii) bestod av en litteraturöversikt, följt av en kvalitativ studie. Steg iv) bestod i rapportskrivning med rekommendationer. Gällande den kvalitativa delen genomfördes djupintervjuer med sex deltagare från Jåhkågasska tjiellde, för att fånga nuvarande och potentiella framtida hälsoupplevelser med anledning av den tilltänkta gruvan. Tematisk analys användes för att tolka data.

  Resultat: Resultatet av litteraturöversikten visade att få studier har undersökt hälsorisker i förhållande till lokalbefolkningar. Trots att gruvetableringar ofta planeras på mark som har kopplingar till urfolk så finns få hälsobedömningar i relation till urfolk. Ur intervjuerna framkom fem teman, uppdelade i två avsnitt: “Nuvarande hälsoeffekter och dess bakomliggande orsaker” och “Potentiella framtida hälsoeffekter och dess bakomliggande orsaker”. Under nuvarande effekter diskuterades maktobalansen mellan de olika aktörerna under temat “Det är som Davids kamp mot Goliat”. I detta avsnitt presenterades även de specifika hälsoeffekterna som uppkommit som ett resultat av den långa gruvprocessen, under temat “Det är en långsam process som tar mycket kraft och energi”. Det sista temat i det första avsnittet “Det är som ett försvar (…) som för att skydda sig själv” avslöjade de olika strategier som deltagarna utvecklat för att hantera situationen. Två temat uppstod under potentiella framtida effekter: “Om renen dör, dör allt” och “Man skulle känna att man inte har någon makt, [man skulle känna sig] åsidosatt, bortryckt, inte omtyckt”. Det förstnämnda temat skildrade den negativa påverkan av en potentiell gruva på renskötseln, medan den senare presenterade konkreta hälsokonsekvenser utav densamma.

  Slutsats: Resultaten av studien visade att planerna på en gruva i Gállok/Kallak redan har gett upphov till negativa psykosociala hälsoeffekter i Jåhkågasska tjiellde. Detta var oväntat, då HKB betraktas som ett framtidsorienterat verktyg. Nuvarande hälsoeffekter inkluderade ångest, stress och oro, medan potentiella framtida effekter pekade på försämrad psykisk hälsa. Osäkerheten kring beslut, den långa väntan och rädslan för att förlora ens försörjning – inklusive den framtida generationens försörjning – medverkade till nuvarande, och potentiellt försämrad, psykisk hälsa. 5 Fyra rekommendationer presenteras i denna rapport: i) HKB bör regleras i lag och bli praxis i alla utvecklingsprojekt; ii) HKB bör undersöka och övervaka både nuvarande och framtida hälsoeffekter; iii) HKB bör genomföras på ett systematiskt, deltagande och öppet sätt, och ges samma vikt i beslutsfattande som MKB; v) stöd för att förhindra psykisk ohälsa bör erbjudas i början av varje utvecklingsprojekt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Blåhed, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  San Sebastian, Miguel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Faculty of Arts, Várdduo – Centre for Sámi Research.
  “If the reindeer die, everything dies”: The mental health of a Sámi community exposed to a mining project in Swedish Sápmi2021In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 80, no 1, article id 1935132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In 2006, a British mining company started the process of extracting ore from Gállok/Kallak, in Swedish Sápmi. These grounds are used all year round for reindeer herding by the Sámi community Jåhkågasska tjiellde. While environmental impact assessments should be conducted by law in any development project in Sweden, the health component included is usually vague. The aim of this study was to understand the experiences and perceptions of the Sámi community regarding the current and potential health effects of the proposed mine.A qualitative study, including six in-depth interviews with members of the community, was conducted in 2020. Interviews were analysed using thematic analysis. Five themes were identified and organised in current and future impacts. Current impacts included “It’s like David’s battle against Goliath”, “It’s a slow process that takes a lot of power and energy”, “It’s a defense … like, to protect oneself”; with future impacts including: “If the reindeer die, everything dies”, “You would feel that you do not possess any power, [you would feel] overridden, pushed away, not liked”.The fear of losing current and future generations’ livelihoods appeared to be the main mediators of the current and potential worsened mental health experienced by the community.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Blåhed, Hanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  San Sebastián, Miguel
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Faculty of Arts, Várdduo – Centre for Sámi Research.
  Health impact assessment of a mining project in Swedish Sápmi: lessons learned2022In: Impact Assessment and Project Appraisal, ISSN 1461-5517, E-ISSN 1471-5465, Vol. 40, no 1, p. 38-45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Whereas assessing health is a mandatory feature of environmental impact assessments (EIAs) in Sweden, health impacts are often vaguely described, making their health preventive role meaningless. In 2006, a mine was planned in the reindeer grazing lands of a Sámi community in northern Sweden. While an EIA was conducted in 2013, health was superficially addressed. The aim of this study was to describe and reflect on the health impact assessment (HIA) process that assessed the potential health risks and/or benefits that the mine establishment could bring to the Sámi community.The classic five steps of an HIA are presented. The literature review showed a scarcity of studies regarding HIA on mining in indigenous territories. Participants in the study were currently experiencing negative psychosocial health effects and described potential adverse social and health effects originating from the loss of their traditional way of life.Despite certain challenges, this study proved that it is possible to conduct a comprehensive HIA in the context of Sámi health research. Given that mining in Sweden occurs mostly in Sámi territory and the adverse health effects found in this study, the lack of comprehensive HIAs on mining projects in Sweden raises serious concerns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Jonsson, Frida
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Blåhed, Hanna
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health. Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Hurtig, Anna-Karin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Epidemiology and Global Health.
  More than meets the eye: a critical discourse analysis of a Swedish health system reform2023In: BMC Health Services Research, E-ISSN 1472-6963, Vol. 23, no 1, article id 1226Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: In line with international trends acknowledging the importance of Primary Health Care (PHC) for improving population health and reducing health inequalities, the Swedish health system is undergoing a restructuring towards the coordinated development of a modern, equitable, accessible, and effective system, with PHC principles and functions at its core. Since discursive analyses of documents underpinning PHC reforms are scarce in Sweden and beyond, the aim of this study was to explore how the reorientation towards good quality and local health care has been represented in official government reports.

  METHODS: Based on a policy-as-discourse analysis, four Swedish Government Official Reports underpinning the good quality and local health care reform were interrogated following four questions of Bacchi's "What's the Problem Represented to be?" (WPR) approach. By applying the first WPR question, concrete proposals guiding the reorientation were identified, analyzed and thematized into candidate problem representations. These problem representations were then analyzed in relation to previous empirical and conceptual research considering WPR questions two and three, which resulted in the development of three problem representations. Potential silences that the problem representations might produce were then identified by applying WPR question four.

  RESULTS: The three problem representations connected the Swedish health system "problem" to a narrow mission, a siloed structure, and a front-line service disconnected, especially from the needs and preferences of individual patients. By representing the problem along these lines, the analysis also illustrated how the policy reorientation towards good quality and local health care risk silencing important PHC aspects such as health promotion, equitable access, and human resources.

  CONCLUSION: The results from this study indicate that as discursively framed within concrete proposals, government official reports in Sweden represent the health system problem in particular ways and with these problem representations overlooking several aspects that are central to a health system characterized by PHC principles and functions. In the continued reorientation towards good quality and local health care, these silences might need to be acknowledged.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1 - 5 of 5
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf