Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Gkekas, Ioannis
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Mismatch repair deficiency in colorectal cancer: prognosis and prediction for basic treatment strategies2021Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kolorektalcancer (CRC) utgör, som den tredje vanligaste cancerformen och den fjärde vanligaste orsaken till cancerdöd, fortfarande ett viktigt hälsoproblem över hela världen. Defekt Mismatch repair system (dMMR) är genom felaktig DNAreparation en av de viktigaste orsakerna till utveckling av CRC. Mismatch repair (MMR) spelar en avgörande roll vid reparation av fel som uppträder spontant under DNA-replikation såsom enkla basmatchningar, korta insertioner eller deletioner. dMMR ökar mutationsfrekvensen i en drabbad cell cirka 1000 gånger, vilket leder till mikrosatellit-instabilitet (MSI) genom ackumulering av korta repetitiva DNA-sekvenser som kallas mikrosatelliter. Tumörer med dMMR karakteriseras av hög mutationshastighet vilket leder till förekomst av neoantigener på cellmembranet. Detta möjliggör för kroppens immunsystem att utveckla ett effektivt immunologiskt svar. Upptäckten av dMMR är grunden förnya behandlingar vilka kan påverka immunologiska kontrollpunkter. dMMR förekommer i cirka 20 % av all CRC och utgörs dels av en ärftlig typ, som finns hos familjer med Lynch syndrom eller Hereditary Non-polyposis Colorectal Cancer (HNPCC), och en sporadisk typ utan ärftlighet. För närvarande finns huvudsakligen två metoder för att fastställa MMR-status. Den första och mest använda bygger på Polymerase Chain Reaction (PCR) som kan utföras på färsk, fryst eller paraffinbäddad tumörvävnad. Analysen bygger på en granskning av fem definierade mikrosatellite markörer. Dessa markörer har valts ut vid en konsensuskonferens i Bethesda (1997). MSI graderas som MSI high (MSI-H) där två eller flera av markörerna identifieras, MSI low (MSI-L) om en markör identifieras och stabil (MSS) om ingen av dessa markörer återfinns. Graderingen MSI-L och MSS slås ofta samman till en grupp, det vill säga stabila tumörer. Den andra metoden utgörs av immunohistokemi (IHC) där man använder monoklonala antikroppar mot fyra riktade proteiner (MLH1, MSH2, PMS2, MSH6). Idag används IHC oftare då denna teknik är enklare och billigare. Flera publicerade studier med syfte att jämföra dessa båda metoder har påvisat sammstämighet i mer än 94 % av tumörerna.

  Avhandlingen undersöker följande aspekter av MMR status vid kolorektal cancer:

  • Betydelsen i de senast publicerade studierna av MSI-status somprognostisk faktor för patienter med CC stadium II (studie I).
  • Möjligheten att MMR-status utgör en signifikant prognostisk faktor förpatienter med CC stadium II (studie II).
  • Möjligheten att MMR-status utgör en signifikant prediktiv faktor förpatienter med CC stadium II som behandlas med adjuvant kemoterapi(studie III).
  • Möjligheten att dMMR-status utgör en riskfaktor för behov av akutkirurgi vid CC (studie IV).
  • Möjligheten att sporadiska tumörer med dMMR-status löper en högrerisk för utvecklingen av andra cancertyper före eller efter CRC (studieV).

  Resultat och diskussion:

  Delarbete 1: I denna meta-analys utgjordes 20.8% av CC i stadium II av MSI/dMMR. Det fanns ingen signifikant skillnad i total överlevnad (OS) mellan MSI/dMMR och MSS/pMMR grupperna. Hazard ratio (HR) för OS var 0.73 (95% konfidenceintervall (CI); 0.33-1.65). Sjukdomsfri överlevnad (DFS) för ovanstående grupper uppvisade inte heller någon signifikant skillnad. HR för DFS var 0.60 (95% CI; 0.27-1.32). Ingen signifikant skillnad identifierades heller när studier som använde genotypning (MG) eller IHC testades separat (MG vs IHC: HR OS 0.45,95% CI; 0.10-2.05 vs 0.95, 95%CI; 0.57-1.58. HR DFS 0.51, 95% CI: 0.14-1.85 vs. 0.67, 95% CI 0.26-1.70). I 8 av 19 studier ingick även fall av rektalcancer och i 3 av dessa var andelen rektalcancer inte angiven. Vid analys av studier inkluderande endast koloncancerpatienter var HR för OS 0.72 (95% CI: 0.31-1.71); och HR för DFS 0.60 (95% CI: 0.27-1.31).

  Vår metaanalys, den första som endast utvärderar patienter med CC stadium II, påvisades inget signifikant samband mellan MSI/dMMR och OS eller DFS.Huvudorsaken till resultatet är de motstridiga resultat som studierna presenterar. Dessutom har vi i metaanalysen upptäckt att 47.3% av patienterna fått adjuvant kemoterapi, jämfört med cirka 25% som numera behandlas i modern onkologisk kontext. Detta resulterar i en dubbelt så lång överlevnad igruppen med MSS/pMMR jämfört med MSI/dMMR. Den senare gruppen har betydlig sämre respons på klassisk kemoterapi.

  Delarbete 2: I denna retrospektiva studie fanns 93 dMMR fall bland 452koloncancerfall (20.6%). Det förelåg inget signifikant samband mellan dMMR och OS (Log-Rank, p=0·583, 95% CI 0.76 – 1.67). Däremot konstaterades en höggradigt signifikant skillnad för tid till progress (TTP) med halverad hazard ratio för dMMR (TTP: HR 0·50, 95% CI 0.28 – 0.87, p = 0·012). Således har dessa patienter en betydligt mindre risk för återfall och cancerrelaterad död. Detta fynd korrelerar inte med bättre OS. En trolig förklaring är att koloncancer i detta stadium har en generellt god prognos efter kirurgi. I och med att dMMR-patienter är äldre än de med pMMR drabbas de oftare av andra dödsorsaker än cancerrelaterade. TTP-analys visar att dMMR-status utgör en prognostisk faktor avseende återfall och koloncancerrelaterade dödsfall för patienter med koloncancer stadium II. Som en följd av detta bör MMR-status användas i klinisk xiiipraxis som grund för beslut om adjuvant terapi, även om de flesta studier visar att vikten av MMR-status påverkas även av andra faktorer.

  Delarbete 3: I denna retrospektiva multicenterstudie som inkluderar 451 patienter med CC stadium II förelåg dMMR i 20.4%. Denna patientgrupp fick ingen överlevnadsvinst av adjuvant kemoterapi (HR 1.05; 95% CI 0.47-2.38, p=0.897). Å andra sidan visade sig patienter med pMMR-status som fått adjuvant kemoterapi ha en signifikant bättre OS jämfört med de som endast behandlades med kirurgi (HR 0.54; 95% CI 0.35-0.82, p=0.004). Detta förhållande bibehöllsvid multivariabel analys (HR 0.42; 95% CI 0.22-0.78, p=0.007). Patienter tillhörande pMMR gruppen som drabbades av återfall efter adjuvant kemoterapi hade en signifikant bättre överlevnad jämfört med de som inte fick adjuvant postoperativ behandling (HR 0.55; 95% CI 0.32-0.96, p=0.033). Detta varsignifikant även i den multivariabla modellen (HR 0.49; 95% CI 0.26-0.93, p=0.030). Fynden är mycket intressanta gällande beslut om behandlingsstrategi för CC stadium II, då de visar en tydlig relation mellan MMR-status och respons på adjuvant kemoterapi.

  Delarbete 4: I denna retrospektiva multicenterstudie som inkluderar 870 koloncancer-patienter från tre olika länder (Sverige, Finland och Tjeckien) var 399 patienter kvinnor (46%), medianålder vid kirurgi var 69 år och dMMR status förelåg hos 190 patienter (22%). Akut kirurgi, dvs kirurgi vid samma vårdtillfällesom när CC diagnosen ställdes, genomfördes hos 179 patienter (21%). dMMR status förelåg i 57 fall (32%) (p=0.001). Patienterna delades in i en skandinavisk undersökningsgrupp (Sverige och Finland) som inkluderade 412 patienter och en tjeckisk valideringsgrupp som utgjordes av 458 patienter. I den skandinaviska gruppen förelåg ett signifikant samband mellan dMMR-status och akut kirurgi i såväl uni- (Odds Ratio (OR) 1.82, 95% CI 1.11-3.02, p=0.017) som multivariabel (OR=2.21, 95% CI 1.28-3.95, p=0.005) analys. Detta samband bekräftades i den tjeckiska valideringsgruppen vid såväl uni- (OR=1.94, 95% CI 1.09-3.26, p=0.022) som multivariabel (OR=1.77, 95% CI 1.15-3.18, p=0.021) analys. Dessa fynd är intressanta då det rör sig om variabler som påverkar utfallet vid akut insjuknande i CC.

  Delarbete 5: I denna retrospektiva multicenterstudie som inkluderar 1753 CRCpatienter från tre olika länder (Sverige, Finland och Tjeckien) var 838 patienter kvinnor (48%), medianåldern vid kirurgi var 67 år och sporadisk dMMR status förelåg hos 236 patienter (13%). Av dessa hade 327 patienter (19%) diagnostiserats med minst en annan icke-kolorektal malignitet innan eller efterdiagnosen av CRC. Det förelåg ett signifikant högre incidence rate ratio (IRR) för förekomst av icke kolorektal malignitet 20 år innan och efter (fram till stoppdatum för uppföljning) debuten av CRC, såväl i den uni- (IRR=1.45, 95% CI 1.10-1.92, p=0.009) som i den multivariabla (IRR=1.46, 95% CI 1.09-1.95, xivp=0.011) modellen för patienter med sporadiska dMMR jämfört med pMMR fall. Detta fenomen var ännu mer uppenbart för icke kolorektal malignitet som uppträdde efter den primära diagnosen för CRC både i den uni- (IRR=1.64, 95% CI 1.15-2.36, p=0.007) och multivariabla (IRR=1.61, 95% CI 1.10-2.35, p=0.014) modellen. Dessa fynd behöver verifieras men skulle kunna vara betydelsefulla vid utformning av framtida uppföljningsprogram vid CRC riktad mot patienter med icke ärftlig dMMR tumör.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  spikblad
  Ladda ner (jpg)
  presentationsbild
 • 2.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Novotny, J.
  Kaprio, T.
  Beilmann-Lehtonen, I.
  Fabian, P.
  Edin, S.
  Strigård, K.
  Svoboda, T.
  Barsova, L.
  Jirasek, T.
  Haglund, C.
  Palmqvist, R.
  Gunnarsson, U.
  Higher incidence for sporadic deficient mismatch repair tumours in the colorectum and non-colorectal malignanciesManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Novotny, Jan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Fabian, P.
  Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic..
  Nemecek, R.
  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic..
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  John, S.
  Department of Medical Biology and Genetics, Faculty of Medicine Hradec Kralove, Charles University, Prague, Czech Republic..
  Pecen, L.
  Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic..
  Reginacova, K.
  Department of Radiotherapy and Oncology, University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic..
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Mismatch repair status predicts survival after adjuvant treatment in stage II colon cancer patients.2020Ingår i: Journal of Surgical Oncology, ISSN 0022-4790, E-ISSN 1096-9098, Vol. 121, nr 2, s. 392-401Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND OBJECTIVES: Stage II colon cancer is primarily a surgical disease. Only a still not well-defined subset of patients may benefit from postoperative adjuvant chemotherapy. The relationship between adjuvant chemotherapy and survival after relapse is furthermore still not definitely explored in this group of patients. A number of reports suggest some association between defective mismatch repair (dMMR) and colorectal cancer stage II prognosis, but due to contradictory results from existing studies, the exact predictive role is still not fully understood.

  METHODS: Retrospective multicenter study including 451 stage II colon cancer patients. The proficiency or deficiency of mismatch repair was tested using immunohistochemistry and analyzed in relationship to two survival outcomes: overall survival (OS) and postrelapse survival.

  RESULTS: Patients with dMMR (20.4%) derived no OS benefit from adjuvant chemotherapy (hazard ratio [HR], 1.05; 95% confidence interval [CI], 0.47-2.38; P = .897). Patients with proficient mismatch repair (pMMR) tumors receiving adjuvant chemotherapy had the significantly better OS in comparison to those not receiving chemotherapy (HR, 0.54; 95% CI, 0.35-0.82; P = .004). This relationship remained significant in multivariable analysis (HR, 0.42; 95% CI, 0.22-0.78; P = .007). Patients with pMMR relapsing after adjuvant treatment lived significantly longer than those relapsing without previous adjuvant treatment (HR, 0.55; 95% CI, 0.32-0.96; P = .033) and this result remained significant in the multivariable model (HR, 0.49; 95% CI, 0.26-0.93; P = .030).

  CONCLUSION: In stage II CC patients, adjuvant chemotherapy improves therapeutic outcomes only in patients with pMMR tumors. Survival after relapse in patients having received adjuvant chemotherapy is significantly longer for patients with pMMR. No survival benefit from adjuvant chemotherapy was seen among patients with dMMR tumors.

 • 4.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Novotny, Jan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Fabian, Pavel
  Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
  Nemecek, Radim
  Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Pecen, Ladislav
  Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic.
  Svoboda, Tomas
  Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic.
  Gurlich, Robert
  Department of Surgery, University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech Republic.
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Deficient mismatch repair as a prognostic marker in stage II colon cancer patients2019Ingår i: European Journal of Surgical Oncology, ISSN 0748-7983, E-ISSN 1532-2157, Vol. 45, nr 10, s. 1854-1861Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A number of reports have evaluated the relationship between deficient DNA mismatch repair (dMMR) and colorectal cancer prognosis. Unfortunately, the exact prognostic role of dMMR has not been clearly established due to contradictory results. This study aims to determine the prognostic impact of dMRR in stage II colon cancer patients only. The appropriate identification of high-risk stage II colon cancers is of paramount importance in the selection of patients who may benefit from adjuvant treatment after surgery.

  METHODS: Four hundred and fifty-two patients with curative resection of stage II colon cancer were included. Hospital records were used as data source, providing clinical, surgical, pathology, oncology and follow-up information for statistical analysis focusing on overall survival (OS) and time to progression (TTP). Mismatch repair status was determined by immunohistochemistry. Patient survival was followed-up for a mean of 77·35 months.

  RESULTS: dMMR was detected in 93 of 452 patients (20·6%). No impact on overall survival (Log-Rank, p = 0·583, 95% CI 0·76-1·67). However, the hazard ratio 0·50 for TTP was highly significant (Log-Rank, p = 0·012, 95% CI 0·28-0·87) in patients with dMMR compared with those with mismatch repair proficient tumours (pMMR).

  CONCLUSIONS: Patients with dMMR tumours have a lower risk for recurrence compared to those with pMMR tumours, but this finding did not correlate to better overall survival.

 • 5.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Novotny, Jan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Kaprio, Tuomas
  Department of Gastrointestinal Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Finland.
  Beilmann-Lehtonen, Ines
  Department of Transplantation and Liver Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Finland.
  Fabian, Pavel
  Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
  Edin, Sofia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Svoboda, Tomas
  Department of Oncology and Radiotherapy, Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic.
  Hagström, Jaana
  Department of Pathology, University of Helsinki, Finland; Department of Oral Pathology and Radiology, University of Turku, Finland.
  Barsova, Lucie
  Comprehensive Oncology Center, Liberec, Czech Republic.
  Jirasek, Tomas
  Department of Pathology, Liberec, Czech Republic.
  Haglund, Caj
  Department of Gastrointestinal Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Finland.
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Colon cancer patients with mismatch repair deficiency are more likely to present as acute surgical cases2021Ingår i: European Journal of Cancer, ISSN 0959-8049, E-ISSN 1879-0852, Vol. 157, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The effect of the genetic imprint on the emergency presentation of colon cancer remains unclear. The disparity between tumours evolving along different carcinogenetic pathways has not been studied systematically. This retrospective multicenter cohort study evaluates the association between mismatch repair status and the risk for acute surgery of colon cancer.

  Patients and methods: A retrospective multicenter cohort study including in total 870 patients from three different countries. Scandinavian cohort (Finland and Sweden), including a total of 412 patients operated between January 1, 1995 and December 31, 2010, was validated against a cohort from the Czech Republic, including a total of 458 patients, operated between January 1, 2018 and December 31, 2019. The proficiency or deficiency of mismatch repair was determined by immunohistochemistry. Primary outcome was the risk for acute colon cancer surgery given as the Odds Ratio (OR) in the univariable and multivariable analyses. Acute colon cancer surgery was defined as surgery performed during the same hospital admission as when the diagnosis of colon cancer was made.

  Results: Of the 870 patients (399 females [46%]) included in the analyses, median age at surgery was 69 [interquartile range, 61–76] years, deficient Mismatch Repair (dMMR) status was found in 190 patients (22%), and 179 patients (21%) underwent acute surgery during the same hospital admission as when the diagnosis of colon cancer was made. In the Scandinavian cohort, a significant association between dMMR status and acute surgery was seen in both the univariable (OR 1.82, 95% CI 1.11–3.02, P = 0.017) and the multivariable (OR = 2.21, 95% CI 1.28–3.95, P = 0.005) analyses. This was confirmed in the Czech validation cohort in both the univariable (OR = 1.94, 95% CI 1.09–3.26, P = 0.022) and the multivariable (OR = 1.77, 95% CI 1.15–3.18, P = 0.021) analyses.

  Conclusion: This multicenter study reveals a strong association between acute colon cancer surgery and dMMR tumour status.

 • 6.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Novotny, Jan
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Kaprio, Tuomas
  Department of Gastrointestinal Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
  Beilmann-Lehtonen, Ines
  Department of Transplantation and Liver Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
  Fabian, Pavel
  Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Brno, Czech Republic.
  Tavelin, Björn
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper.
  Böckelman, Camilla
  Department of Gastrointestinal Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
  Edin, Sofia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Svoboda, Tomas
  Department of Oncology and Radiotherapy, Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic.
  Hagström, Jaana
  Department of Pathology, University of Helsinki, Helsinki, Finland; Department of Oral Pathology and Radiology, University of Turku, Turku, Finland.
  Barsova, Lucie
  Department of Clinical Oncology, Comprehensive Oncology Center, Liberec, Czech Republic.
  Jirasek, Tomas
  Department of Pathology, Regional Hospital of Liberec, Liberec, Czech Republic.
  Haglund, Caj
  Department of Gastrointestinal Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland.
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Sporadic deficient mismatch repair in colorectal cancer increases the risk for non-colorectal malignancy: a European multicenter cohort study2024Ingår i: Journal of Surgical Oncology, ISSN 0022-4790, E-ISSN 1096-9098, Vol. 129, nr 7, s. 1295-1304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background and Objectives: Disparities between tumors arising via different sporadic carcinogenetic pathways have not been studied systematically. This retrospective multicenter cohort study evaluated the differences in the risk for non-colorectal malignancy between sporadic colorectal cancer (CRC) patients from different DNA mismatch repair status.

  Methods: A retrospective European multicenter cohort study including in total of 1706 CRC patients treated between 1996 and 2019 in three different countries. The proficiency (pMMR) or deficiency (dMMR) of mismatch repair was determined by immunohistochemistry. Cases were analyzed for tumor BRAFV600E mutation, and BRAF mutated tumors were further analyzed for hypermethylation status in the promoter region of MLH1 to distinguish between sporadic and hereditary cases. Swedish and Finish patients were matched with their respective National Cancer Registries. For the Czech cohort, thorough scrutiny of medical files was performed to identify any non-colorectal malignancy within 20 years before or after the diagnosis of CRC. Poisson regression analysis was performed to identify the incidence rates of non-colorectal malignancies. For validation purposes, standardized incidence ratios were calculated for the Swedish cases adjusted for age, year, and sex.

  Results: Of the 1706 CRC patients included in the analysis, 819 were female [48%], median age at surgery was 67 years [interquartile range: 60–75], and sporadic dMMR was found in 188 patients (11%). Patients with sporadic dMMR CRC had a higher incidence rate ratio (IRR) for non-colorectal malignancy before and after diagnosis compared to patients with a pMMR tumor, in both uni- (IRR = 2.49, 95% confidence interval [CI] = 1.89–3.31, p = 0.003) and multivariable analysis (IRR = 2.24, 95% CI = 1.67–3.01, p = 0.004). This association applied whether or not the non-colorectal tumor developed before or after the diagnosis of CRC in both uni- (IRR = 1.91, 95% CI = 1.28–2.98, p = 0.004), (IRR = 2.45, 95% CI = 1.72–3.49, p = 0.004) and multivariable analysis (IRR = 1.67,95% CI = 1.05–2.65, p = 0.029), (IRR = 2.35, 95% CI = 1.63–3.42, p = 0.005), respectively.

  Conclusion: In this retrospective European multicenter cohort study, patients with sporadic dMMR CRC had a higher risk for non-colorectal malignancy than those with pMMR CRC. These findings indicate the need for further studies to establish the need for and design of surveillance strategies for patients with dMMR CRC.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi. Department of Surgery, Sunderby hospital Luleå, Luleå, Sweden.
  Novotny, Jan
  Department of Surgery, Sunderby hospital Luleå, Luleå, Sweden..
  Pecen, Ladislav
  Faculty Hospital Pilsen, Charles University, Prague, Czech Republic.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Gunnarsson, Ulf
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Microsatellite instability as a prognostic factor in stage II colon cancer patients: a meta-analysis of published literature2017Ingår i: Anticancer Research, ISSN 0250-7005, E-ISSN 1791-7530, Vol. 37, nr 12, s. 6563-6574Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND/AIM: The prognostic role of microsatellite instability (MSI) in stage II colon cancer patients remains controversial despite the fact that it has been investigated in a number of studies. Hazard ratios differ considerably among these studies. We performed a meta-analysis to define the significance of MSI in this group of patients.

  MATERIALS AND METHODS: Studies indexed in PubMed presenting separate data on MSI status and survival outcomes for stage II colon cancer patients have been analyzed using fixed-effect meta-analysis of hazard ratio (HR) according to the method of Peto.

  RESULTS: Analysis was performed on 19 studies including 5,998 patients. A 47.3% of patients received postoperative chemotherapy and included 52.8% males and 47.2% females. Eight studies included some rectal cancer patients although this cohort was not clearly defined in 3 of these. MSI observed in 20.8% (mean) of patients (median 19.9%). HR for overall survival (OS) of MSI vs. microsatellite stable (MSS) tumors for the entire population: 0.73 (95% confidence interval (CI)=0.33-1.65); HR for disease-free survival (DFS):0.60 (95%CI=0.27-1.32). No statistical significant difference was found when studies analyzing MSI with genotyping (MG) and immunohistochemistry (IHC) were compared separately (MG vs. IHC: HR OS 0.45, 95%CI=0.10-2.05 vs. 0.95, 95%CI=0.57-1.58; HR DFS 0.51, 95%CI=0.14-1.85 vs. 0.67, 95%CI=0.26-1.70). However, numerically MSI determination with genotyping shows significantly lower hazard ratios for both DFS and OS. Separate analysis of studies describing colon cancer patients only showed HR OS 0.72 (95%CI=0.31-1.71); HR DFS 0.60 (95%CI=0.27-1.31).

  CONCLUSION: No significant relation was found between MSI status and OS or DFS. Routine determination of MSI status to guide postoperative management of stage II colon cancer patients cannot be recommended. New large scale high quality studies are needed to answer this question definitively, since currently analyzed studies vary considerably.

 • 8.
  Gkekas, Ioannis
  et al.
  Department of Surgery, Sunderby Medical Center, Luleå, Sweden.
  Palmgren, Jonathan
  Department of Surgery, Sunderby Medical Center, Luleå, Sweden.
  Näsvall, Pia
  Department of Surgery, Sunderby Medical Center, Luleå, Sweden.
  Dahlberg, Michael
  Department of Surgery, Sunderby Medical Center, Luleå, Sweden.
  Intra-abdominal organ strangulation during intraoperative endoscopic retrograde cholangiopancreatography with rendezvous cannulation: case report2015Ingår i: Endoscopy, ISSN 0013-726X, E-ISSN 1438-8812, Vol. 47, s. E231-E231Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 9.
  Gunnarsson, Ulf
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Strigård, Karin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Edin, Sofia
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Gkekas, Ioannis
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Kirurgi.
  Mustonen, Harri
  Department of Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, 00114, Helsinki, Finland. Translational Cancer Medicine Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland..
  Kaprio, Tuomas
  Department of Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, 00114, Helsinki, Finland. Translational Cancer Medicine Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland..
  Böckelman, Camilla
  Department of Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, 00114, Helsinki, Finland. Translational Cancer Medicine Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland..
  Hagström, Jaana
  Translational Cancer Medicine Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland. Department of Pathology, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, 00014, Helsinki, Finland..
  Palmqvist, Richard
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Patologi.
  Haglund, Caj
  Department of Surgery, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, 00114, Helsinki, Finland. Translational Cancer Medicine Research Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, 00014, Helsinki, Finland..
  Association between local immune cell infiltration, mismatch repair status and systemic inflammatory response in colorectal cancer2020Ingår i: Journal of Translational Medicine, E-ISSN 1479-5876, Vol. 18, artikel-id 178Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Systemic inflammatory response in colorectal cancer (CRC) has been established as a prognostic factor for impaired cancer-specific survival, predominantly in patients with right-sided tumors. On the other hand, defective mismatch repair (dMMR) tumors, primarily located in the right colon, are known to have favorable survival and dense local immune infiltration. The aim of this study was to see if there is any form of relationship between these seemingly diverse entities.

  METHODS: Complete clinical and long-term survival data were retrieved for 316 CRC patients operated at Helsinki University Hospital between the years 1998 and 2003. Tissue microarrays were prepared from surgical specimens and further processed and analyzed for local immune cell infiltration using multispectral imaging with a Vectra quantitative pathology imaging system and Inform software. Multiplex immunohistochemistry was applied using antibodies against CD66b, CD8, CD20, FoxP3, CD68 and pan-Cytokeratin. After exclusions, data on immune infiltration were available for 275 patients. Mismatch repair status was determined by immunohistochemistry.

  RESULTS: CRP was seen to be an independent predictor of cancer-specific survival but not overall survival in uni- and multivariable (HR 1.01 (1.00-1.02); p = 0.028) analyses of non-irradiated patients. There was no significant difference in CRP according to mismatch repair status, but all cases (n = 10) with CRP ≥ 75 mg/l had proficient mismatch repair (pMMR). There was a significant negative correlation between intratumor stromal infiltration by T-regulatory FOXP3+ cells and CRP (p = 0.006). There was significantly lower intratumor stromal infiltration by FOXP3+ cells (p = 0.043) in the right colon compared to the rectum, but no significant difference in CRP (p = 0.44). CRP was not a predictor of overall survival (HR 0.99, 95% CI 0.98-1.01) nor cancer-specific survival in irradiated patients (HR 0.94, 95% CI 0.94-1.02).

  CONCLUSIONS: There was a significant negative relationship between SIR, defined as an elevated CRP, and intratumor stromal infiltration by T-regulatory FOXP3+ cells. This and the fact that all cases with a CRP > 75 mg/l had pMMR suggests that SIR and dMMR are independent entities in CRC. Indeed, the general lack of difference in CRP between cases with dMMR and pMMR may be evidence of overlap in cases with a less pronounced SIR.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Hurtig, Jennie
  et al.
  Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Luleå, Sweden Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Lulea, Sweden..
  Gkekas, Ioannis
  Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Luleå, Sweden Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Lulea, Sweden..
  Näsvall, Pia
  Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Luleå, Sweden Sunderby sjukhus - Allmänkirurgi Lulea, Sweden..
  Vandrande mjälte – ovanlig men viktig differentialdiagnos vid akut buksmärta hos barn2018Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 115, nr 47, artikel-id FA9ZArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Vandrande mjälte beror på avsaknad av, eller ofullständig utveckling av, mjältens suspensoriska ligament (lig gastrosplenicum, lig splenorenalis, lig phrenosplenicum) [1]. Tillståndet är välkänt men ovanligt och förekommer något oftare hos kvinnor än hos män, med en total incidens på <0,2 procent. Barn drabbas i en tredjedel av fallen [1, 2]. Den allvarligaste komplikationen utgörs av akut torsion med sekundär infarkt, vilket är ett livshotande tillstånd. Den kliniska manifestationen av torsion varierar mycket, men kardinalsymtomet är buksmärta [1, 3]. Vi beskriver här en pediatrisk patient som fick genomgå en akut splenektomi på grund av total ocklusion av mjältens kärl.

 • 11. Löfgren, Niklas
  et al.
  Gkekas, Ioannis
  Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
  Digitalt assisterad laparoskopisk bridlösning: ett finger med i spelet2021Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 118, artikel-id 20195Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mechanical intestinal obstruction is an important diagnosis and a common cause of acute abdominal pain. Adhesions and scar tissue in the abdomen after previ­ous surgery is a frequent source. Small bowel obstruction caused by adhesions can be treated conservatively, but surgery may be needed. Laparotomy is usually the approach for adhesiolysis, but laparoscopy is an option.

  This case rapport describes a man in his 50s being admitted with severe abdominal pain and vomiting. Further investigation showed a small bowel obstruction caused by adhesions. After two days expectation, surgery be­came necessary. During laparoscopy, the surgeon’s finger was introduced intraabdominally and used to release the adhesion. 

  We here present a possible approach to a situation encountered during laparoscopic adhesiolysis and encourage creativity and laparoscopy in selected patients with mechanical small bowel obstruction.

1 - 11 av 11
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf