Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Bajraktari, Saranda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Health promotion and fall prevention for older people: impact, relevance and economic justification for decision making in a municipality context2023Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Andelen äldre i befolkningen ökar. Det är därför av vikt att arbeta proaktivt för att främja hälsosamt åldrande. Det finns idag god evidens för att hälsofrämjande och förebyggande insatser kan bidra till ökad hälsa hos seniorer. Men för att sådana insatser ska nå ut och få en påverkan på hela den äldre befolkningens hälsa så är det avgörande att evidens kan omsättas i praktiken. För att underlätta denna process så är det viktigt att beakta faktorer som är relevanta för beslutsfattare när forskning i området bedrivs. Faktorer som deltagarnas erfarenheter av interventioner, genomförbarheten av interventioner i olika kontexter samt dess kostnader i förhållande till effekter är alla viktiga att ta hänsyn till när man granskar lovande interventioner för en eventuell implementering. Dessa faktorer kan vara avgörande för effektiviteten av sådana interventioner på populationsnivå.

  En stor samhällsutmaning och särskilt fokus i den här avhandlingen är fall hos seniorer och fallförebyggande arbete för att motverka fall. Seniorer faller ofta och en del fall kan leda till skador med omfattande konsekvenser för funktionen för individen samt tillför stora samhällskostnader. Det finns god evidens för att fallpreventiv träning kan minska fall bland äldre personer men det behövs nya metoder för att nå ut med träningsinsatser till flera i befolkningen. Digitala insatser har potential för att med mindre insatser nå ut till många med stöd och råd för träning och kan därmed bidra som ett innovativt och proaktivt tillvägagångssätt.

  Denna avhandling har två syften. Första syftet var att granska den vetenskapliga litteraturen inom området hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som genomförts i de nordiska länderna med målgrupp seniorer. Målet med litteraturöversikten var att utforska tillgången av evidens-baserade interventioner som skulle kunna rekommenderas för implementering i en kommunal kontext. Andra syftet var att analysera utfall av rekryteringen, deltagarnas självrapporterade utfall och en modellerad kostnadseffektivitetsanalys av en digital fallförebyggande intervention som innehåller balans och styrketräning. Interventionen innefattade applikationen Säkra steg och stödjande strategier för att komma i gång med träningen. Applikationen har tidigare utvecklats i vår forskningsgrupp i samarbete med seniorer och ett multidisciplinärt team av forskare. Appen utvecklades för att kunna användas helt självständigt. Alla övningar i appen visades in ett videoformat där man kunde se seniorer utföra övningarna i en hemmiljö.

  Utvärderingen av interventionen Säkra steg gjordes in en observationsstudie där omfattande arbete genomfördes med att informera och nå ut till seniorer. Alla deltagare som bedömde sig uppfylla urvalskriterierna kunde anmäla sig till studien genom att ange sin epost på studiens hemsida. Rekrytering pågick över 6 månader och omfattade olika strategier som genomarbetats delvis i samarbete med seniorer. Totalt deltog 173 personer i åldern 70+ som var ett av urvalskriterierna. Deltagare tränade med appen under ett år. Vi samlade in självrapporterade data på olika utfallsmått genom digitala enkäter som skickades till deltagarnas epost kvartalsvis.

  Resultat från litteraturöversikten har rapporterats i en artikel medan resultat av utvärderingen av Säkra steg har rapporterats i tre olika artiklar i den här avhandlingen. För artikel I har en scoping review design använts som är en form av litteraturöversikt. Enbart RCT studier har inkluderats och analyserats utifrån sju faktorer: sammanhang, population, innehåll, genomförbarhetsaspekter, deltagarnas erfarenheter, interventions-effekter och kostnads-effektivitet. I artikel II rapporterades data relaterat till rekryteringsfrekvens och deltagarnas egenskaper (baserat på självrapporterade resultat på hälsa och socioekonomisk status). Urvalet jämfördes med ett representativt urval av seniorer i syfte att undersöka representativitet. I artikel III utvärderades självskattade resultat av balans, benstyrka, rädsla för att falla och hälsorelaterad livskvalitet vid upprepade mätningar under den ett år långa interventionen. Resultaten analyserades även i relation till träningsaktivitet, rapporterad i kvartalsvisa frågeformulär. I artikel IV modellerades kostnads-effektiviteten för interventionen Säkra steg i en Markov-modell med fem tillstånd över 12 år för att utvärdera den potentiella kostnadseffektiviteten av interventionen för hemma-boende seniorer med benägenhet att falla.

  Artikel I visade att alla inkluderade interventionsstudier förutom en rapporterade en positiv effekt på minst ett utfallsmått på hälsa. De flesta studier rapporterade inte om kostnadseffektivitet, genomförbarhet eller deltagarnas erfarenheter med de utvärderade interventionerna. Baserat på den sammanfattade evidensen framstod seniormöten, förebyggande hembesök och olika former av fallförebyggande träningsinsatser som mest lämpade för implementering. Resultat från artikel II visade att majoriteten av deltagarna skattade ett bättre hälsotillstånd, var kvinnor och använde digital teknik oftare i jämförelse med en urvalspopulation. Artikel III visade att deltagandet i interventionen förbättrade självrapporterad balans, benstyrka och uppresning mätt med 30 sekunder Chair Stand Test (30CST) vid olika uppföljningar. Inga positiva förändringar sågs i skattningar av rädsla för att falla eller hälsorelaterad livskvalitet. Benstyrka och 30CST indikerade ett litet men positivt samband med självrapporterad träningsaktivitet. Artikel IV visade potentialen i Säkra steg som en kostnadsbesparande intervention med bättre hälsoresultat och lägre kostnader jämfört med ingen intervention. En lägre uppskattad interventionseffekt och högre rekryteringskostnader visade fortfarande att Säkra steg var kostnadseffektivt.

  Den här avhandlingen ger stöd för fortsatt främjande av proaktiva tillvägagångssätt för hälsosamt åldrande och rekommenderar ökade forskningsinsatser som bidrar till översättningen av evidensbaserade interventioner i praktiken. Interventionen Säkra steg visar sig lovande att användas självständigt av hemmaboende seniorer med god allmän hälsa och god vana med internet och digital teknik. Majoriteten som nåddes var kvinnor med högre utbildning vilket tyder på ett behov av andra icke-digitala insatser eller ytterligare stöd för att nå flera seniorer i risk att fall i den allmänna befolkningen.

  Ladda ner (pdf)
  spikblad
  Ladda ner (png)
  presentationsbild
  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2025-05-05 07:00
 • 2.
  Bajraktari, Saranda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Hörling, Therese
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Pettersson, Beatrice
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Rosendahl, Erik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Zingmark, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Sandlund, Marlene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Self-managed fall preventive exercise intervention with an mHealth application: self-reported health outcomes over one yearManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 3.
  Bajraktari, Saranda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Sandlund, Marlene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Pettersson, Beatrice
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Rosendahl, Erik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Zingmark, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
  Cost-effectiveness analysis of the digital fall preventive intervention Safe Step among community dwelling older people aged 70 and overManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 4.
  Bajraktari, Saranda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Sandlund, Marlene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Zingmark, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Municipality of Östersund, Health and Social Care Administration, Östersund, Sweden.
  Health-promoting and preventive interventions for community-dwelling older people published from inception to 2019: a scoping review to guide decision making in a Swedish municipality context2020Ingår i: Archives of Public Health, ISSN 0778-7367, E-ISSN 2049-3258, Vol. 78, nr 1, artikel-id 97Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Despite the promising evidence of health-promoting and preventive interventions for maintaining health among older people, not all interventions can be implemented due to limited resources. Due to the variation of content in the interventions and the breadth of outcomes used to evaluate effects in such interventions, comparisons are difficult and the choice of which interventions to implement is challenging. Therefore, more information, beyond effects, is needed to guide decision-makers. The aim of this review was to investigate, to what degree factors important for decision-making have been reported in the existing health-promoting and preventive interventions literature for community-dwelling older people in the Nordic countries.

  Methods: This review was guided by the PRISMA-ScR checklist (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis extension for Scoping Reviews), the methodological steps for scoping reviews described in the Arksey and O ' Malley's framework, and the Medical Research Council's (MRC) guidance on complex interventions. Eligible studies for inclusion were randomised controlled trials (RCTs) concerning health promotion or primary prevention for community-dwelling older people implemented in the Nordic countries. Additionally, all included RCTs were searched for related papers that were reporting on additional factors. Eligible studies were searched in seven databases: PubMed, SCOPUS, CINAHL, Academic Search Elite, PsycINFO, SocINDEX, and SPORTDiscus.

  Results: Eighty-two studies met the inclusion criteria (twenty-seven unique studies and fifty-five related studies). Twelve studies focused on fall prevention, eleven had a health-promoting approach, and four studies focused on preventing disability. All interventions, besides one, reported positive effects on at least one health outcome. Three studies reported data on cost-effectiveness, three on experiences of participants and two conducted feasibility studies. Only one intervention, reported information on all seven factors.

  Conclusions: All identified studies on health-promoting and preventive interventions for older people evaluated in the Nordic countries report positive effects although the magnitude of effects and number of follow-ups differed substantially. Overall, there was a general lack of studies on feasibility, cost-effectiveness, and experiences of participants, thus, limiting the basis for decision making. Considering all reported factors, promising candidates to be recommended for implementation in a Nordic municipality context are 'Senior meetings', 'preventive home visits' and 'exercise interventions' on its own or combined with other components.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Bajraktari, Saranda
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Zingmark, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Municipality of Östersund, Health and Social Care Administration, Östersund, Sweden.
  Pettersson, Beatrice
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Rosendahl, Erik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Sandlund, Marlene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Reaching older people with a digital fall prevention intervention in a Swedish municipality context: an observational study2022Ingår i: Frontiers In Public Health, ISSN 2296-2565, Vol. 10, artikel-id 857652Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: There is robust evidence that falls in old age can be prevented by exercise programs that include balance training, functional exercises, and strength training. For the interventions to have a population health impact, outreach to the population of focus with suitable interventions is needed. While digital interventions are promising there is limited knowledge on the characteristics of who is reached. The aim of this study was to describe the recruitment process, estimate reach rate at the population level and to describe participants characteristics and representativeness in a digital fall prevention intervention study.

  Methods: In a municipality-based observational study, reach of a digital fall prevention intervention was evaluated. The intervention included a digital exercise programme (Safe Step) and optional supportive strategies, complemented with a range of recruitment strategies to optimize reach. Recruitment during a period of 6 months was open to people 70 years or older who had experienced a fall or a decline in balance the past year. Reach was based on data from the baseline questionnaire including health and demographic characteristics of participants. Representativeness was estimated by comparing participants to a sample of older people from the Swedish National Public Health Survey.

  Results: The recruitment rate was 4.7% (n = 173) in relation to the estimated population of focus (n = 3,706). Most participants signed up within the first month of the intervention (n = 131). The intervention attracted primarily women, older people with high education, individuals who used the internet or digital applications almost every day and those perceiving their balance as fair or poor. Safe step participants lived more commonly alone and had higher education and better walking ability in comparison to the Swedish National Public Health Survey.

  Conclusions: With a range of recruitment strategies most participants were recruited to a digital fall intervention during the first month. The intervention attracted primarily highly educated women who frequently used the internet or smart technologies. In addition to digital fall prevention interventions, a higher diversity of intervention types (digital and non-digital) is more likely to reach a larger group of older people with different needs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Pettersson, Beatrice
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Bajraktari, Saranda
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Skelton, Dawn
  School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK.
  Zingmark, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för epidemiologi och global hälsa.
  Rosendahl, Erik
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Lundin-Olsson, Lillemor
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Sandlund, Marlene
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Avdelningen för fysioterapi.
  Recruitment strategies and reach of a digital fall-prevention intervention for community-dwelling older adults2022Ingår i: Digital health, Vol. 8, artikel-id 20552076221126050Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: To have an impact on the population's health, preventive interventions have to reach a large proportion of the intended population. Digital solutions show potential for providing wider access to fall preventive exercise. However, there is a lack of knowledge about how to reach the target group. The aim of this study was to describe the recruitment process used in the Safe Step randomised controlled trial and the characteristics of the participants reached.

  Methods: Several recruitment methods, both digital and non-digital, were adopted to reach the intended sample size. Sociodemographic parameters from the baseline questionnaire were used to describe participant characteristics. The characteristics were also compared to a representative sample of older adults in the Swedish population.

  Results: In total, 1628 older adults were recruited. Social media proved to be the most successful recruitment strategy, through which 76% of the participants were recruited. The participants reached had a mean age of 75.9 years, lived in both urban and rural locations, were already frequent users of the Internet and applications (smartphone/tablet) (79.9%), had higher education (71.9%), and a large proportion were women (79.4%). In comparison with the general population participants in the Safe Step study were more highly educated (p < 0.001), women in the study more frequently lived alone (p < 0.001) and men more often reported poorer self-rated health (p = 0.04). Within the study, men reported a faster deteriorating balance (p = 0.003) and more prescribed medication (p < 0.001) than women.

  Conclusion: Recruitment via social media is a useful strategy for reaching older adults, especially women and frequent users of the Internet, for a fully self-managed and digital fall prevention exercise intervention. This study underlines that a range of interventions must be available to attract and suit older adults with different functional statuses and digital skills.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1 - 6 av 6
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf